VĚDA

Gordonův první zákon:
Jestliže nemá cenu nějaký výzkum provádět, pak ani nemá cenu provádět jej dobře.

Peerův zákon:
Vyřešení problému změní jeho podstatu.

Harvardův zákon:
Za přísně kontrolovaných tlakových, tepelných a dalších fyzikálních podmínek se živý organismus chová, jak ho to zrovna napadne.

Pravidlo přesnosti:
Jestliže pracuješ na řešení nějakého problému, je velkou výhodou, víš-li předem, oč jde.

Youngův zákon:
Za každý velký objev vděčíme nějakému omylu.
Důsledek:
Čím větší dotace, tím později badatelé k tomu omylu dospějí.


Meskimenův zákon:
Nikdy není dost času na to, aby se to udělalo dobře. Ale vždycky je dost času na to, aby se to udělalo znovu.

Revize kvantového aspektu Murphyho zákona:
Když se něco pokazí, pokazí se všechno naráz.

Schnatterlyho souhrn logických důsledků:
Jestliže něco nemůže dopadnout špatně,stejně to dopadne špatně.

Rozšířený Murphyho zákon:
Řetězec nepříjemných událostí se zpravidla uspořádá v co možná nejméně příznivém sledu.

Kohnův logický důsledek:
Dva za sebou jdoucí průšvihy jsou vždy teprve začátek.

O`Toolova poznámka k Murphyho zákonu:
Murphy byl optimista.

Hillovy připomínky k Murphyho zákonu:
 • Jestliže tím, že se něco kazí, můžeme o hodně přijít, pak si musíme dát zatraceně pozor.
 • Jestliže touto změnou nemáme co ztratit, dopřejme si klid.
 • Jestliže naopak můžeme touto změnou všechno získat, dopřejme si klid.
 • Jestli je nám to fuk, pak je nám to fuk.


 • Silvermanův paradox:
  Může-li se zvrtnout Murphyho zákon,pak se taky zvrtne.

  Naglerův výklad původu základního Murphyho zákona:
  Murphyho zákon nebyl objeven Murphym, nýbrž jiným člověkem téhož jména.

  Farnsdickův logický vývod:
  Když věci dospějí od desíti k pěti, cyklus se začne opakovat.

  Základní pravidlo pro laboranty:
  Když už nerozumíš tomu, co děláš, dělej to aspoň precizně.

  Finagleova osmé pravidlo:
  Týmová práce má nesmírný význam. Skýtá možnost svalit odpovědnost na jiné.

  Finagelovo krédo:
  Věda se nemýlí. Nedejte se mást fakty.

  Stručný průvodce moderní přírodovědou:
 • Je-li to zelené, nebo se to hýbe, je to biologie.
 • Jestliže to zapáchá, je to chemie.
 • Nefunguje-li to, je to fyzika.


 • Lermanův zákon o technice:
  Kterýkoliv technický problém je možno vyřešit, je-li k dispozici dostatek času a peněz.

  Lermanův dodatek:
  Dostatek času a peněz není k dispozici nikdy.

  Pátý zákon spolehlivosti:
  Mýlit se je lidské. Ale něco dokonale zašmodrchat je možné pouze s pomocí počítače.

  Felsonův zákon:
  Krást myšlenky od jedné osoby je plagiátorství; krást myšlenky od mnoha lidí je výzkum.

  Zákon velkého objevu:
  Na objevné řešení přijdete jedině vzápětí po tom, co daný problém vyřešil někdo jiný.

  Foxův axiom:
  Problém se časem může vytratit, avšak lidé, kteří pracují na jeho řešení, přetrvávají.

  Higdonův zákon:
  Správný úsudek vychází ze zkušenosti.
  Zkušenost vyplývá z nesprávného úsudku.


  Finagelův první zákon:
  Jestliže se experiment vydaří, pak určitě něco nebylo v pořádku.

  Faktor marnosti:
  Žádný experiment nelze považovat za naprostý nezdar - vždy může totiž posloužit jako varovný příklad.

  Mayerův zákon:
  Je velmi jednoduché něco zkomplikovat, zato bývá značně komlikované něco zjednodušit.

  Lunsfordovo pravidlo vědeckého úsilí:
  Jednoduché vysvětlení vždy následuje až po složitém řešení.

  Rudnického princip nobelovských objevů:
  Jedině ten, kdo má absolutní znalost o zkoumaném jevu, může jej vysvětlit tak, aby jej nikdo jiný nepochopil.

  Gioiova teorie:
  Osoba s nejmenšími znalostmi má obvykle nejvíce co říci.

  Hanggiho zákon:
  Čím je váš výzkum triviálnější, tím více lidí se o něm dočte.

  Sweeneyho zákon:
  Délka výzkumné zprávy je nepřímo úměrná dosaženému vědeckému pokroku.

  Parkinsonův 6. zákon:
  Pokrok ve vědě je nepřímo úměrný počtu vycházejících časopisů.

  Hornerův postulát pro obě ruce levé:
  Získaná zkušenost je přímo úměrná zničenému zařízení.

  Dvě definice komise pro vědeckou činnost:
  Odborná komise je dvanáct lidí, kteří dělají práci jednoho člověka. Odborná komise je jediná známá forma života s dvanácti žaludky a bez mozku.

  Inaugurační zákon:
  Odborníkem je ten, kdo přichází z jiného města.

  Kerr-Martinův universitní zákon.
 • Při projednávání vlastních problémů se pracovníci fakulty projevují jako nejzarytější konzervativci.
 • Při projednávání problémů druhých lidí se projevují jako ti nejextrémnější liberálové.


 • Gordonův první zákon:
  Jestliže nemá cenu nějaký výzkum provádět, pak ani nemá cenu provádět jej dobře.

  Peerův zákon:
  Vyřešení problému změní jeho podstatu.

  Harvardův zákon:
  Za přísně kontrolovaných tlakových, tepelných a dalších fyzikálních podmínek se živý organismus chová, jak ho to zrovna napadne.

  Pravidlo přesnosti:
  Jestliže pracuješ na řešení nějakého problému, je velkou výhodou, víš-li předem, oč jde.

  Youngův zákon:
  Za každý velký objev vděčíme nějakému omylu.
  Důsledek:
  Čím větší dotace, tím později badatelé k tomu omylu dospějí.


  Meskimenův zákon:
  Nikdy není dost času na to, aby se to udělalo dobře. Ale vždycky je dost času na to, aby se to udělalo znovu.

  Revize kvantového aspektu Murphyho zákona:
  Když se něco pokazí, pokazí se všechno naráz.

  Schnatterlyho souhrn logických důsledků:
  Jestliže něco nemůže dopadnout špatně,stejně to dopadne špatně.

  Rozšířený Murphyho zákon:
  Řetězec nepříjemných událostí se zpravidla uspořádá v co možná nejméně příznivém sledu.

  Kohnův logický důsledek:
  Dva za sebou jdoucí průšvihy jsou vždy teprve začátek.

  O`Toolova poznámka k Murphyho zákonu:
  Murphy byl optimista.

  Hillovy připomínky k Murphyho zákonu:
 • Jestliže tím, že se něco kazí, můžeme o hodně přijít, pak si musíme dát zatraceně pozor.
 • Jestliže touto změnou nemáme co ztratit, dopřejme si klid.
 • Jestliže naopak můžeme touto změnou všechno získat, dopřejme si klid.
 • Jestli je nám to fuk, pak je nám to fuk.


 • Silvermanův paradox:
  Může-li se zvrtnout Murphyho zákon,pak se taky zvrtne.

  Naglerův výklad původu základního Murphyho zákona:
  Murphyho zákon nebyl objeven Murphym, nýbrž jiným člověkem téhož jména.

  Farnsdickův logický vývod:
  Když věci dospějí od desíti k pěti, cyklus se začne opakovat.

  Základní pravidlo pro laboranty:
  Když už nerozumíš tomu, co děláš, dělej to aspoň precizně.

  Finagleova osmé pravidlo:
  Týmová práce má nesmírný význam. Skýtá možnost svalit odpovědnost na jiné.

  Finagelovo krédo:
  Věda se nemýlí. Nedejte se mást fakty.

  Stručný průvodce moderní přírodovědou:
 • Je-li to zelené, nebo se to hýbe, je to biologie.
 • Jestliže to zapáchá, je to chemie.
 • Nefunguje-li to, je to fyzika.


 • Lermanův zákon o technice:
  Kterýkoliv technický problém je možno vyřešit, je-li k dispozici dostatek času a peněz.

  Lermanův dodatek:
  Dostatek času a peněz není k dispozici nikdy.

  Pátý zákon spolehlivosti:
  Mýlit se je lidské. Ale něco dokonale zašmodrchat je možné pouze s pomocí počítače.

  Felsonův zákon:
  Krást myšlenky od jedné osoby je plagiátorství; krást myšlenky od mnoha lidí je výzkum.

  Zákon velkého objevu:
  Na objevné řešení přijdete jedině vzápětí po tom, co daný problém vyřešil někdo jiný.

  Foxův axiom:
  Problém se časem může vytratit, avšak lidé, kteří pracují na jeho řešení, přetrvávají.

  Higdonův zákon:
  Správný úsudek vychází ze zkušenosti.
  Zkušenost vyplývá z nesprávného úsudku.


  Finagelův první zákon:
  Jestliže se experiment vydaří, pak určitě něco nebylo v pořádku.

  Faktor marnosti:
  Žádný experiment nelze považovat za naprostý nezdar - vždy může totiž posloužit jako varovný příklad.

  Mayerův zákon:
  Je velmi jednoduché něco zkomplikovat, zato bývá značně komlikované něco zjednodušit.

  Lunsfordovo pravidlo vědeckého úsilí:
  Jednoduché vysvětlení vždy následuje až po složitém řešení.

  Rudnického princip nobelovských objevů:
  Jedině ten, kdo má absolutní znalost o zkoumaném jevu, může jej vysvětlit tak, aby jej nikdo jiný nepochopil.

  Gioiova teorie:
  Osoba s nejmenšími znalostmi má obvykle nejvíce co říci.

  Hanggiho zákon:
  Čím je váš výzkum triviálnější, tím více lidí se o něm dočte.

  Sweeneyho zákon:
  Délka výzkumné zprávy je nepřímo úměrná dosaženému vědeckému pokroku.

  Parkinsonův 6. zákon:
  Pokrok ve vědě je nepřímo úměrný počtu vycházejících časopisů.

  Hornerův postulát pro obě ruce levé:
  Získaná zkušenost je přímo úměrná zničenému zařízení.

  Dvě definice komise pro vědeckou činnost:
 • Odborná komise je dvanáct lidí, kteří dělají práci jednoho člověka.
 • Odborná komise je jediná známá forma života s dvanácti žaludky a bez mozku.


 • Inaugurační zákon:
  Odborníkem je ten, kdo přichází z jiného města.

  Kerr-Martinův universitní zákon.
 • Při projednávání vlastních problémů se pracovníci fakulty projevují jako nejzarytější konzervativci.
 • Při projednávání problémů druhých lidí se projevují jako ti nejextrémnější liberálové.


 • Zlaté pravidlo umění a vědy:
  Ten, kdo má zlato, určuje pravidla.

  Zákon prvotřídní kvality:
  Dobře zaběhnutá formulace chatrné zásady je vždy působivější než první formulace znamenité zásady.

  Zákon Cohenův:
  Důležitější než fakta je to, jak je pojmenuješ.

  Weberova definice:
  Odborník ví stále více o stále menším počtu věcí.
  Důsledek:
  Nakonec ví opravdu všechno o ničem.


  Murphyho zákon termodynamiky:
  Všechno se zásadně zhoršuje pod tlakem.

  Poulsenova prognóza:
  Jestliže se něco nechá běžet na plný výkon, určitě se to poláme.

  Aignerův axiom:
  Bez ohledu na to, jak dobře vykonáváte svou práci, nějaký váš nadřízený se už postará, aby vaše výsledky byly patřičně zmírněny.

  Grossmanova chybná citace H. L. Menckena:
  Na všechny složité otázky existují jednoduché, snadno pochopitelné nesprávné odpovědi.

  Frothinghamův 4. zákon:
  Urgentnost věci je vždy nepřímo úměrná její důležitosti.

  Salvatorův zákon:
  Když už jste vyzkoušeli všechno možné i nemožné, a neuspěli jste, zkuste ještě to, co navrhoval šéf.

  Murphyho paradox:
  Udělat něco obtížným způsobem je vždy snažší.

  Engův princip:
  Čím se něco snadněji udělá, tím obtížněji se to pak mění.

  Lacklandovy zákony:
 • Nikdy nebuď první.
 • Nikdy nebuď poslední.
 • Nikdy se na nic nehlas dobrovolně.


 • Murphyho 4. logický závěr:
  Udělat cokoliv blbuvzdorným je nemožné, protože blbci jsou ohromně vynalézaví.

  Perrusselův zákon:
  Žádný pracovní úkol není tak jednoduchý, aby se na něm nenechalo nic zkazit.

  Juhainův zákon:
  Kompromis je vždy nákladnější než kterákoliv ze dvou původně navržených alternativ.

  Zákon pana Coopera:
  Stane-li se, že nerozumíte určitému slovu v technickém spise, klidně to slovo ignorujte. Uvidíte, že text bude dávat smysl i bez něho.

  Fahnenstockovo pravidlo pro případ nezdaru:
  Když jste napoprvé neuspěli, okamžitě odstraňte veškeré důkazy o svém nezdařilém pokusu.

  Loweryho zákon:
  Když se vám něco zasekne, pomozte tomu násilím. Jestliže se to ulomí, je jasné, že to tam stejně nemělo co dělat.

  Platový axiom:
  Zvýšení platu je vždy právě takové, aby vám stouply daně, a právě tak malé, abyste je na čistém platu ani nepoznali.

  Korekce přísloví Kdo pozdě chodí, sám sobě škodí:
  Když přijdete moc brzy, akce bude zrušena.
  Když přijdete na sekundu přesně, budete muset čekat.
  Když se opozdíte, přijdete zas až moc pozdě.