ÚČETNICTVÍ


Frothingamova mylná teze:
Čas jsou peníze.

Grayův zákon programování:
Vykonání n+1 prkotin vyžaduje přesně tolik času, jako vykonání n prkotin.

Loggovo vyvrácení Grayova zákona:
Na vykonání n+1 prkotin se spotřebuje dvojnásobné množství času, než na vykonání n prkotin.

Rozšířený princip Epsteinův-Heisenbergův:
Ze tří parametrů výzkumu a vývoje (V+V), jimiž jsou úkol, čas a náklady, lze určit vždy nanejvýš dva.
Důsledky:
  • Znáš-li úkol a máš-li stanovenou lhůtu, není možno určit náklady.
  • Je-li jasně určena lhůta i náklady, pak nelze předvídat, kolik ze stanovených úkolů bude možno splnit.
  • Jestliže byl jednoznačně stanoven cíl i potřebná dotace, pak není možno předvídat, zda a kdy bude úkol splněn.
  • Jestliže jsi měl kliku a dokázal jsi přesně určit všechny tři parametry, pak jsi vybočil z rámce V+V.


  • Paulgův zákon:
    V Americe nezáleží na tom, kolik co stálo, nýbrž na tom, kolik se na tom ušetřilo.