STROJÍRENSTVÍ


Zákon o perverzitě přírody:
Není možné předvídat, kterou stranu krajíce by bylo lepší namazat.

Jenningův doplňující zákon:
Pravděpodobnost, že chleba spadne na zem namazanou stranou, je přímo úměrná ceně koberce.

Loweryho princip:
Když to nejde po dobrém, dělej to násilím.
Jestliže se to ulomí, šlo o vadnou součástku.


Anthonyho pravidlo síly:
Nenamáhej se, najdi si větší kladivo!

Cahnův axiom:
Selhaly-li všechny pokusy, je načase si přečíst návod.

Zákon víceúčelových přístrojů:
Čím má výrobek méně funkcí, tím dokonaleji je splňuje.

Jenkinsonův zákon:
Beztak to nebude fungovat!

Klipsteinovy zákony:
 • Vaše žádost o patent se nepochybně zpozdí o týden za obdobnou žádostí podanou někým jiným.
 • Stabilita dodávek je vždy nepřímo úměrná napětí grafikonu.
 • Každý drát, rozřezaný na kusy bude příliš krátký.


 • Klipsteinovy zákony aplikované na výrobu prototypů:
 • Přípustné odchylky se budou hromadit jednostranně, aby způsobily co nejvíce potíží při montáži.
 • Jsou-li podle schématu zapotřebí součástky "n", na skladě budou součástky "l".
 • Motor se začne otáčet na opačnou stranu.
 • Systém zajišťující spolehlivost vyřadí z provozu ostatní systémy.
 • Rychlostní jistič chránící přístroj bude uchráněn, neboť přístroj shoří dříve.
 • Chyba se objeví, až když skončí závěrečné zkoušky přístroje.
 • Když z ochranného krytu vyšroubuješ poslední ze šestnácti šroubů, zjistí se, že byl sňat jiný kryt.
 • Když je kryt upevněn posledním ze šestnácti šroubů, zjistí se, že se zapomnělo dát dovnitř těsnění.