MURPHYHO ZÁKONY


Aplikovaná Murphologie
Zákony lékařství Lidé a vztahy Motorismus Počítače
a
programování


Politika a společnost
Věda

Strojírenství
Účetnictví


Univerzální zákony
Situační Murphologie
Řízení, hospodářství a stát
Základní zákony