Ctrl + Shift + Enter
zálady CMD

práce se soubory
sítě
vzdálené volání- x -
procesy- x -
domény- x -
informace- x -
přepínače- x -
dávkové soubory - BAT- x -

hotové kódy

hledani souborů pomocí funkce "Where"
kopírování do schránky
hledání v txt souboru slova