zobrazení karty "Vývojář"

hotové kódy ku pomoci

Adresa bunky
Filtrování dat
Hledání ve sloupci
Hypertextové odkazy
Chyby - ošetření v kodu
Kopírování listu do sešitu a odstranění tlačítka
Načtení názvů listů do Listboxu
Načtení hodnot z listu do pole a součet
Načtení hodnot do pole a hledání v poli
Načtení podsložek z adresáře
Načtení souboru ze složky do buněk
Náhodná čísla
Nalezení posledního (ne)zaplněného řádku
Narozeniny
Obarvení buněk
Obarvení buněk podle kriteria umístění buňky
Odeslání celého sešitu emailem
Odeslání jednoho listu emailem
Odeslání oblasti emailem
Odmocniny
Odstranění diakritiky
Otevření sešitu
Písmo
Počet vybraných položek v ListBoxu
Podmínka Select, Case
Přejmenování listu podle buňky
Příklad s nulou
Psaní datumu a hodin
Skrytí duplicitních hodnot
Součet 20ti Textboxu
Tisk listu
Trvání makra
výběr celého řádku
Změna hesla
Zaheslování listu
Změna velikosti písmen

POMŮCKY

Anglické ekvivalenty funkcí
Datové typy - Visual Basic (EXCEL)
Indexi barev
 • RGB
 • Textové příkazy- x -

  FUNKCE

  Funkce
  Funkce MsgBox- x -
  Funkce SpecialCells- x -
  CheckBox- x -
  OptionButton- x -
  Písma a jeho vlastnosti- x -
  CommonDialog

  CYKLY

  Do ... Loop
  Do - Loop ... Until
  Do - Loop ... While
  Do - Until ... Loop
  Do - While ... Loop
  For
  For - Each ... Next
  For ... Next
  With ... End With

  SPECIAL

  odheslovat a odemknout list

  hotové tabulky ke stažení

  kontakty - použitý kód