LIDÉ A VZTAHY


Shirleyho zákon:
Většina lidí si většinu lidí plně zaslouží.

Thomův zákon o svátosti manželství:
Životnost manželství je nepřímo úměrná nákladům na svatbu.

Pravidlo manželského lože:
První usne ten, který chrápe.

Zákon kapitána Pennyho:
Každého člověka je možno nějakou dobu vodit za nos. Některé lidi je možno vodit za nos dlouho, ale nikdo ani na okamžik neoblafne moji starou.

Cheitův povzdech:
Přítel, kterému jsi pomohl v nouzi, si na tebe vzpomene tehdy, až se zase ocitne v nouzi.

Van Royův druhý zákon:
Dokážeš-li rozeznat dobrou radu od špatné, nepotřebuješ žádnou radu.

Jaffeův metazákon:
Jsou věci, o nichž nelze nic zjistit. Nelze ale ani zjistit, které věci to jsou.

Fowlerova poznámka:
Jedinou nedokonalostí matičky Přírody je lidské plémě.

Lippmanova poučka:
Lidé se vždy specializují v oblasti své největší slabiny.

Steelův výklad životní filozofie:
Každý by měl mít nějaké pevné přesvědčení. Já třeba jsem pevně přesvědčen o tom, že si dám ještě jednu.

Zákony lidských vrtochů:
Každý chce, aby si ho někdo všimnul, ale nikdo nechce, aby na něho lidé civěli.

Zákon pravdy:
Člověk občas narazí na pravdu; většinou se však rychle vzpamatuje a jde dál.

Zákon lži:
Bez ohledu na to, kolikrát už byla určitá lež odhalena, stále zůstává nějaké procento lidí, kteří jí věří.

První zákon životaběhu:
Jakmile děláte to, co jste odjakživa chtěli dělat, máte chuť dělat něco jiného.

Katzův zákon:
Lidé a národy začnou jednat podle zdravého rozumu, teprve až vyčerpají všechny ostatní možnosti.

Liebermanův zákon:
Každý lže; to však vůbec nevadí, protože nikdo nikoho neposlouchá.

Miulesův zákon:
Na čí straně stojíte, závisí na tom, kde právě sedíte.

Bolingův postulát:
Jestliže se cítíte dobře, nedělejte si starosti, ono to zase přejde.

Berrův 2. zákon ve dvou mutacích:
Každý kdo je populární je nutně neoblíbený. Nikdo nemá rád vítěze, který stále jen vyhrává.

Rockefellerův princip:
Nikdy nedělejte nic, při čem by vás mohla zastihnout smrt.

Lidské rozhodování podle J.S.Gilletové:
Já vím vždycky co chci...Já si to jenom často rozmyslím jinak.

Levingstonovy zákony o obézních osobách:
- tlustý člověk nabývá na objemu tak, aby zcela zaplnil jakýkoliv oděv, který na sebe vezme.
- tlouštík vždy kráčí středem chodby.


Beifeldův zákon:
Pravděpodobnost, že mladý muž pozná dívku, která by se mohla stát jeho nastávající, pyramidálně vzrůstá, je-li tento muž ve společnosti:
a/ dívky, s níž právě chodí
b/ své ženy
c/ lépe vypadajícího přítele s lepším postavením


První zákon sociogenetiky:
Celibát není dědičný.

Hartleyův druhý zákon:
Nikdy nespi s někým, kdo je ještě větší cvok než ty.

Poznámka průměrného manžela:
To bych vůbec nemohl chodit domů.

Zadrův zákon biomechaniky:
Stupeň pokušení je nepřímo úměrný dosažitelnosti objektu.

Rubyho princip náhodných setkání:
Pravděpodobnost, že potkáte někoho známého, se prudce zvyšuje, jste-li ve společnosti osoby, s níž si nepřejete být spatřen.

Poznatek Mae Westové:
Chybovat je lidské, ale pocit je to božský.

Stewartův zákon retroakce:
Je snazší získat odpuštění, než dovolení.

Drazenův zákon restituce:
Doba nutná k nápravě situace je nepřímo úměrná času, v němž se udála katastrofa.

Pokročilý zákon milostných vztahů:
- když je čím, tak není do čeho.
- když je do čeho, tak není čím.


Dodatek československé mládeže:
A když je i čím, i do čeho, tak není kdy, protože jsme na schůzi.

Zákonitost posunu hodnot:
Pampeliška od milence znamená více, než orchidej od manžela.

Dámský zákon schválnosti:
Člověku se nikdy nelíbí ta věc, na kterou mu stačí kapsa.

Zákon nepříjemného překvapení:
Nic nevypadá zblízka tak hezky, jak to vypadalo z dálky.

První zákon peněžní dynamiky:
Peníze nenadále spadlé z nebe obdržíte vždy současně s nečekanou složenkou na obnos ve stejné výši.

Zákon klimatologický:
Rychlost větru se zvyšuje přímo úměrně s účtem za váš účes.

Rada na dovolenou:
Když si balíte kufry, vezměte si o polovinu méně šatů, zato dvakrát tolik peněz.

Rady pro domácnost:
- cokoli se stává poživatelným, když se to dostatečně jemně nakrájí
- když se při vaření něco zpacká, ať do toho vrazíte co chcete, bude to ještě horší


Ananasový zákon (se všeobecnou platností):
Nejlepší části je téměř nemožné oddělit od těch nejhorších.

Rada tety Sally - murpholožky:
Děvčata, když něco hledáte, nejdřív se podívejte tam, kde byste to nikdy nehledali.

Zákon pohybu neživých věcí:
Veškeré neživé předměty jsou alespoň natolik pohyblivé, aby se vám dostaly do cesty.

Zákon geometrie, působící v domácnosti:
Kterýkoliv horizontální povrch se brzy vertikálně navrší.

Heisenbergův princip nejistoty:
Nelze znát místo uložení všech předmětů současně.
Logický důsledek:
Najde-li se postrádaná věc, ihned se ztratí jiná.


Hamiltonovo pravidlo pro čištění oken:
Šmouha, kterou usilovně čistíte, je vždy na druhé straně.

Zákon o rostlinách:
- životnost pokojové rostliny je nepřímo úměrná její ceně
Dodatek průměrného manžela:
- a přímo úměrná její ošklivosti